You can set this subtitle from the customizer.

Core Resilience
een holistische aanpak voor jouw uniek situatie 

Vanuit mijn hart begeleid ik mensen in hun levensproces. Mijn persoonsgericht aanpak betekent dat je je volledig gezien, gehoord en gerespecteerd voelt ongeacht wat je huidige uitdagingen zijn.  Je bent bij mij echt welkom! 

Uw privacy

AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Core Resilience hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe Core Resilience omgaat met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Core Resilience houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zoals het opstellen van de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals vereist in de wet op de behandelovereenkomst.

Privacy op zorgnotaOp de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
•  Naam, adres en woonplaats
•  Geboortedatum
•  Datum van de behandeling
•  Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of ‘lichaamsgericht (psycho) therapie’
•  Kosten van het consult

en_USEnglish